دسته بندی ها

تعرفه ها

پلن رایگان
نمایش محدود اطلاعات
امکان نمایش گالری
-
-
-
-
-
-
رایگان
پلن 3 ماهه
نمایش در ابتدای دسته بندی ها
امکان نمایش گالری
امکان نمایش ویدئو آپارات
امکان ثبت 30 محصول یا خدمت
امکان ایجاد کوپن تخفیف
امکان ثبت وبسایت و شبکه های اجتماعی
-
-
600.000 تومان
پلن 6 ماهه
نمایش در ابتدای دسته بندی ها
امکان نمایش گالری
امکان نمایش ویدئو آپارات
امکان ثبت 30 محصول یا خدمت
امکان ایجاد کوپن تخفیف
امکان ثبت وبسایت و شبکه های اجتماعی
تبلیغ در شبکه های مجازی بهجو
-
900.000 تومان
پلن یکساله
نمایش در ابتدای دسته بندی ها
امکان نمایش گالری
امکان نمایش ویدئو آپارات
امکان ثبت 30 محصول یا خدمت
امکان ایجاد کوپن تخفیف
امکان ثبت وبسایت و شبکه های اجتماعی
تبلیغ در شبکه های مجازی بهجو
مقاله اختصاصی
1.200.000 تومان

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر