دسته بندی ها

تعرفه ها

پلن رایگان
مدت نمایش 30 روزه
امکان نمایش گالری
-
-
-
-
-
-
رایگان
پلن 3 ماهه
نمایش در ابتدای دسته بندی ها
امکان نمایش گالری
امکان نمایش ویدئو آپارات
امکان ثبت 30 محصول یا خدمت
امکان ایجاد کوپن تخفیف
امکان ثبت وبسایت و شبکه های اجتماعی
-
-
1.200.000
پلن 6 ماهه
نمایش در ابتدای دسته بندی ها
امکان نمایش گالری
امکان نمایش ویدئو آپارات
امکان ثبت 30 محصول یا خدمت
امکان ایجاد کوپن تخفیف
امکان ثبت وبسایت و شبکه های اجتماعی
تبلیغ در شبکه های مجازی بهجو
-
1.800.000
پلن یکساله
نمایش در ابتدای دسته بندی ها
امکان نمایش گالری
امکان نمایش ویدئو آپارات
امکان ثبت 30 محصول یا خدمت
امکان ایجاد کوپن تخفیف
امکان ثبت وبسایت و شبکه های اجتماعی
تبلیغ در شبکه های مجازی بهجو
مقاله اختصاصی
2.400.000

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر