مدیریت مجوز ها و حسن انجام کارها

-1 مجوز وارد شده است. شما هنوز می توانید 6 مورد جدید وارد کنید.   + افزودن مجوز

فقط کسب و کار های ویژه می توانند مجوز ثبت کنند.

ترتیب مجوز تاریخ ثبت/ویرایش وضعیت تنظیمات

عنوان مجوز عنوان مجوز نباید بیشتر از ۲۵ کاراکتر باشد.
تصویر مجوز
حداکثر حجم ۵۰۰ کیلوبایت