بسته آموزشی مهندسی خلاقیت

بسته آموزشی مهندسی خلاقیت

بروز خلاقیت واستعداد در کودکان لازمه هدایت آموزشی درست آنها می باشد. داشتن ابزاری کارآمد و مفید میتواند کمکی ارزشمند در رسیدن به این هدف گردد.

مهندسی خلاقیت محصولی است ویژه ی کودکان که برای بروز استعداد وتقویت قدرت خلاقیت در کودکان وبرگزاری دوره های آموزشی حوزه ی خلاقیت مورد استفاده قرار میگیرد . این محصول شامل قطعاتی با شکل و ساختار مختلف بوده  که در دسته محصولات آموزشی جورچین یا پازل قرار خواهد گرفت.

با استفاده از این محصول کودکان با استفاده از قدرت خلاقیت ونبوغ خود، الگوی مربوطه را ساخته ونیز دانش اطلاعات خودرادررابطه با الگوی ساخته شده بالا میبرند.

کیفیت بالای ساخت قطعات ونیز رنگبندی جذاب محصول وهمچنین اضافه شدن شعر، رنگ آمیزی ودانستنی های مرتبط باطرح درس جذابیت خوبی را برای آنها ایجاد می نماید.

محصول مهندسی خلاقیت دانا کیدز دربسته بندی جعبه ابزار ویا کیف جعبه اسباب بازی بوده که بسته به تعداد قطعات وبسته بندی خود دارای قیمت متفاوتی میباشد که این امر باعث انعطاف بالای بسته مهندسی خلاقیت داناکیدز از نظر صرفه اقتصادی می باشد.