میز پینگ پنگ فضای باز

میز پینگ پنگ فضای باز A3

همراه با شیشه 10 میل سکوریت

لیست قیمت میز پینگ پنگ فضای باز

میز پینگ پنگ فضای باز A3    قیمت 1600000 تومان
میز پینگ پنگ  تاشو فضای باز A7    قیمت 1900000 تومان