ثنام (پیش ثبت نام اینترنتی مدارس)

انتخاب و جذب (ثبت نام) دانش آموزان در مدارس یکی از فرآیندهای مهم مدارس می باشد. این فرآیند که در مدارس مختلف به روش های متفاوتی انجام می گیرد، دارای پیچیدگی ها و مشکلات خاصی می باشد. مسایلی از قبیل حضور غیر ضروری والدین در مدرسه جهت تکمیل فرم های اولیه، جمع بندی اطلاعات، اطلاع رسانی جهت زمان تحویل کارت، زمان برگزاری آزمون، زمان مصاحبه و یا اعلام نتایج و همچنین تهیه گزارشات آماری دقیق و بروز مدیریتی از مراحل مختلف کار جهت تصمیم گیری های مقتضی از جمله این موارد می باشد.

شرکت بهسامان تدبیر با بیش از یک دهه تجربه کاری با برترین مدارس کشور، ضمن شناخت نیاز مدارس، اقدام به ارائه سامانه آنلاین پیش ثبت نام با عنوان «ثنام» نموده است. این سامانه کلیه فرآیندهای ثبت نام دانش آموزان که از پیش ثبت نام آغاز و در نهایت با اعلام نتایج و ثبت نام نهایی دانش آموزان صورت می گیرد را تحت پوشش قرار می دهد.