جورچین چوبی آریو

گروه سپهر امید به جای پلاستیک برای درست کردن پازل آریو از چوب استفاده نموده که هم دوام خوبی دارد و هم محیط محیط زندگیمان را آلوده نمی کند.

جورچین چوبی آریو در شورای نظارت بر اسباب بازی ثبت و موفق به دریافت هولوگرام گردیده است.