چمن مصنوعی

چمن مصنوعی صدف پایل 25 میلی متر 
ارتفاع الیاف:25 میل
تراکم :24400
رنگ بندی :دو گانه (سبز-سبز)
ابعاد رول :2*25 متر
متر مربع: 1،150،000 ریال

چمن مصنوعی مروارید تزیینی پایل 25
پایل : 25 میل
تراکم: 150
تعداد نخ در هر گره: 12 عدد
نوع نخ: مونوفلامنت
در 2 عرض: 4 و 2 متر
طول: 25 متر
متر مربع: 1،400،000 ریال

چمن مصنوعی مروارید پایل 20 میل
پایل : 20 میل
تراکم: 150
تعداد نخ در هر گره: 12 عدد
نوع نخ: مونو فلامنت
در 2 عرض: 4 و 2 متر
طول: 25 متر
متر مربع: 1،250،000 ریال