دوره باغبانی، گیاهشناسی و کشاورزی

طی این دوره مباحث مختلف تئوری و عملی نظیر: کاشت انواع گیاهان، آشنایی با گیاهان آپارتمانی سمی و غیر سمی، آشنایی با ساختار گیاهان، آشنایی با لوازم و ابزارهای باغبانی و کشاورزی، قلمه زدن، نشاءکاری ، آشنایی با اصول سمپاشی ، کوددهی ، انتقال گلدان  و …  در طول یک سال تحصیلی طی 14 (یک هفته در میان) و یا 28 جلسه ( هر هفته یک جلسه) آموزش داده می‌شود.

**در تمامی دوره‌ها، کارگاه و ایونت‌ها وسایل و لوازم مورد نیاز برای انجام فعالیت باغبانی و کشاورزی از سوی گروه باغبانی کودک مریان تامین می‌گردد.**