مدل سگ های نگهبان

 محتویات:
 
       2 بسته گچ
       یک عدد قالب
       یک عدد ابزار برش
       یک عدد سمباده- شامل پک 6 رنگ مخصوص
        شامل یک عدد آهن ربا و یک عدد قلم مو رنگ آمیزی