ساعت و تقویم آموزشی

این محصول آموزشی فوق العاده، دارای یک ساعت و تقویم و فصول و ماه های سال و وضعیت آب و هوا می باشد که در عین حال بسیار کاربردی برای کودکان می باشد. در این ساعت با چرخاندن عقربه ها و طرح بازی با کودک، می توان اشتیاق یادگیری در کودکان را افزایش داد. در بخش زیرین ساعت و تقویم محلی برای نوشتن عدد ساعت و دقیقه به صورت وایت‌بردی طراحی شده است که می‌توان برای تمرینات آموزش ساعت بارها و بارها از آن استفاده کرد.