ساعت چندمنظوره آریو

  • آموزش اعداد دیجیتال و ساعت دیجیتال
  • آموزش ساعت آنالوگ
  • آموزش مفاهیم ربع، نیم، سه ربع ساعت و مانده

 

دارای تأییدیه به شماره 15397 از دفتر تکنولوژی آموزشی و کمک آموزشی وزارت آموزش و پرورش

ثبت شده در شورای نظارت بر اسباب بازی به شماره 95/0742521/2