سامانه تجمیع اطلاعات مدارس

از مهمترین نیازها و دغدغه های سازمان ها و موسسات آموزشی، نظارت دقیق و بهنگام بر فعالیت ها و روند آموزشی مدارس تحت پوشش می باشد. جمع آوری، تدوین و ارائه گزارشات مستند از مدارس تحت پوشش، فرایندی دشوار و وقت گیر است که بعضا با ناهماهنگی هایی از سوی مدارس همراه می باشد.

مدیران سازمان نیاز دارند تا به اطلاعات مهم مدارس دسترسی داشته باشند، اطلاعاتی که صحیح و مستند، جامع و یکپارچه و در عین حال در هر زمان و مکان در دسترس باشد.

شرکت بهسامان تدبیر پردازش با درک این معضل  و با برخورداری از بیش از یک دهه فعالیت در زمینه آموزش و پرورش و تولید نرم افزارهای مدیریت آموزشی ویژه مدارس، اقدام به ارائه سامانه راهبردی تجمیع اطلاعات آماری مدارس نمود. این سامانه به منظور تجمیع اطلاعات، تدوین گزارشات و ارائه تحلیل های مختلف آموزشی از مدارس تحت پوشش در سازمان مرکزی، طراحی و پیاده سازی گردیده است.

ویژگی های سامانه راهبردی تجمیع اطلاعات آماری مدارس:

  • جامعیت در پاسخگویی به تمامی نیازهای ستاد مدارس خوشه ای
  • تحت وب بودن
  • محیط کاربری آسان، جذاب و منحصر به فرد
  • برخورداری از صفحه و میز کار اختصاصی (داشبورد)
  • حفظ امنیت و پایداری اطلاعاتی در بالاترین سطح
  • قابلیت پیکره بندی نرم افزار متناسب با ساختار سازمان مدارس خوشه ای
  • مبتنی بر نرم افزارهای مدیریت مدارس مدبر و آموزیار
  • ارائه خدمات پشتیبانی تخصصی
  • قابلیت متناسب سازی در نرم افزار بر اساس نیازهای سازمان