شلوار ورزشی مدارس

شلوار ورزشی تاسلون

گرمکن شلوار ورزشی 7 سال تا 13 ساله
سایز بندی :
سایز 65 که قد شلوار آن 65 سانتیمتر می باشد
سایز 70 که قد شلوار آن 70 سانتیمتر می باشد
سایز 75 که قد شلوار آن 75 سانتیمتر می باشد
سایز 80 که قد شلوار آن 80 سانتیمتر می باشد
سایز 85 که قد شلوار آن 85 سانتیمتر می باشد
سایز 90 که قد شلوار آن 90 سانتیمتر می باشد
سایز 95 که قد شلوار آن 95 سانتیمتر می باشد

 

لیست قیمت شلوار ورزشی

شلوار ورزشی تاسلون قیمت 30000 تومان
شلوار ورزشی درفش قیمت 23000 تومان