مدل ایموجی

       محتویات:

        شامل پک 6 رنگ مخصوص
        شامل یک عدد آهن ربا و یک عدد قلم مو رنگ آمیزی