مدل دنیای زیر آب 1

     محتویات:
             
              2 بسته گچ
              یک عدد قالب
              یک عدد ابزار برش
              یک عدد سمباده
              یک 6 رنگ مخصوص رنگ امیزی
              یک عدد آهنربا و یک عدد قلم مو رنگ آمیزی