مدل دنیای زیر آب 2

      محتویات:
               
             2 بسته گچ
            یک عدد قالب
            یک عدد ابزار برش
            یک عدد سمباده
            پک 6 رنگ مخصوص رنگ امیزی
            یک عدد آهنربا و یک عدد قلم مو رنگ آمیزی