مدل R112

       محتویات :
           
             4 بسته گچ
             2 عدد قالب
             یک عدد سمباده
             یک عدد ابزار برش- شامل پک 6 رنگ مخصوص
             شامل یک عدد اهن ربا و یک عدد قلم مو رنگ امیزی