نرم افزار برنامه هفتگی

یکی از دغدغه های اصلی مدیران دلسوز مدارس طراحی و برنامه ریزی یک برنامه هفتگی مناسب و با کیفیت است. پارامترهایی که مدیران موفق در نحوه برنامه ریزی خود اعمال می کنند باعث رغبت و شکوفایی هر چه بیشتر دانش آموزان می شود اما این فرآیند با توجه به تعداد حالات متنوع و تعدد عواملی که در این فرآیند دخیل هستند، بسیار وقت گیر می باشد.

شرکت بهسامان تدبیر با درک این نیاز مدارس، با برقراری ارتباط با تولیدکننده های بین المللی نرم افزار، به بومی سازی و مناسب سازی یکی از بهترین نرم افزارهای موجود که دارای سابقه مناسبی می باشد اقدام کرده است. این برنامه در 114کشور جهان مورد استفاده می باشد و قابل استفاده برای کلیه واحد های آموزشی اعم از مدرسه ای، دانشگاهی و… می باشد.