هزارکاره 110 صادراتی

قطــــعات تشکیل دهنده در 9 تنوع شکلی و 4 رنگ چشم نواز، نه خیلی بزرگ و نه خیلی کوچک ، بسیار زیبا و کاربردی طراحی شده و هر قطعه از چندین جهت قابلیت اتصال به دیگر قطعات را دارد ، راحت به هم وصل میشوند و درصورت نیاز راحت ازهم جدا میشوند ولی سازه ساخته شده از استــحکام خوبی برخوردار است و در نتیجه این امکان برای کــــــودک فراهم است که آنچه در ذهن دارد را موجودیت بخشد ، از شکل های ساده با قطعات کم تا طرح های پیچیده و پر قطعه ..

  • تعداد 110عدد قطعه متناسب در 9 تنوع شکلی و 4 رنگ شاد در یک بسته بندی خوش آب و رنگ و طراحی زیبا ، نوعی از بسته بندی هزار کاره است که از نظر قطعات دقیقا ً مشابه جعبه ای است ولی بعلت خصوصیت بسته بندی با عنوان یک کالای صادراتی ، این امکان فراهم است که با قیمت مناسب تری به بازار عرضه شود .
  • نمونه هایی از شکل های ساخته شده پشت جعبه به تصویر کشیده شده است .
  • از جمله اهداف آموزشی بازی فکری هزار کاره میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

پرورش تفکر منطقی

Cultivating logical thinking

تمرین کارهای گروهی

Exercising cooperative skills

ارتقاء تشخیص اجسام واشیا

 Enhancing ability to identify shapes and things

پرورش توانایی های فیزیکی

 Improving practical ability

بهبود هماهنگی چشم و دست

Promotion eye-hand coordination

درگیرکردن حس های بینایی وحرکتی

Stimulating sensory and motor development

پرورش توانایی فکر کردن

Developing the brain thinking ability

پندار نیک یعنی کیفیت در تولید ، زیبائی در بسته بندی