پکیج آموزشی محصولات آریو ویژه سوم ابتدایی

پکیج آموزشی محصولات آریو ویژه سوم ابتدایی شامل ابزارهای ذیل می باشد:

  • ساعت آموزشی چندمنظوره آریو
  • جورچین جدول ضرب آریو
  • جدول آموزشی چندمنظوره آریو
  • بازی با دایره های کسری آریو
  • بازی با اعداد کسری
  • صفحه چرخنده ( دو طرح)
  • جورچین چندکاره حیوانات آریو(طرح: انتخاب از میان طرح های تولید شده)