کارگاه‌های باغبانی و کشاورزی

 براساس درخواست و نیاز هر مدرسه، تعداد جلسات، محتوا و هزینه دوره قابل سفارشی سازی می‌شود و کارگاه‌ها با بالاترین کیفیت و بازده در محل مدارس برگزار می‌گردد.

**در تمامی دوره‌ها، کارگاه و ایونت‌ها وسایل و لوازم مورد نیاز برای انجام فعالیت باغبانی و کشاورزی از سوی گروه باغبانی کودک مریان تامین می‌گردد.**