گرمکن شلوار ورزشی مدارس

گرمکن شلوار ورزشی مدارس

گرمکن شلوار ورزشی 7 سال تا 13 ساله
سایز بندی :
سایز 70 که قد شلوار آن 70 سانتیمتر می باشد
سایز 75 که قد شلوار آن 75 سانتیمتر می باشد
سایز 80 که قد شلوار آن 80 سانتیمتر می باشد
سایز 85 که قد شلوار آن 85 سانتیمتر می باشد
سایز 90 که قد شلوار آن 90 سانتیمتر می باشد
سایز 95 که قد شلوار آن 95 سانتیمتر می باشد

 

لیست گرمکن شلوار ورزشی مدارس

گرمکن شلوار ورزشی نخی قیمت 145000 تومان
گرمکن شلوار ورزشی سانتانا  قیمت 105000 تومان
گرمکن شلوار ورزشی نخی قیمت 130000 تومان
گرمکن شلوار ورزشی خاویاری قیمت 110000 تومان
گرمکن شلوار ورزشی بیلسی قیمت 115000 تومان